|< >|

Reverse film

Reverse film

image image

Reverse filmimpressie

Er is iets met individualiteit in onze samenleving. Hebben we er te weinig van of bezwijken we aan een overvloed van verschillende individuen? De alomtegenwoordigheid van individualiteit, doet vermoeden dat er ruimte zou zijn voor "het andere" en "anders zijn". Toch zijn er talloze voorbeelden van afwijkend gedrag dat negatief wordt beoordeeld. Samenleven wordt daarmee haast een opgave. Hoe gaan we met elkaar om als we enerzijds allemaal hetzelfde zijn en anderzijds toch (willen) verschillen van elkaar?

Reverse biedt de bezoeker de gelegenheid vanuit zijn persoonlijke geschiedenis nieuwsgierig te worden naar de ander. Er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt en de makers van Reverse gaan de uitdaging aan een machine te bouwen die de bezoeker een verrassende ontspanning en blikverruiming biedt. Reverse is daarmee een zinnige aanvulling op en een ervaring van het werkwoord samenleven. De makers van Reverse doen dit vanuit een gedeelde overtuiging dat er op deze manier positieve perspectieven op individualiteit in relatie tot de ander ontstaan. Reverse is als een science fiction-machine, die de bezoeker voor even uit de plooi van alledag haalt.