"wil jij mijn decor ontwerpen"

In opdracht van het Lectoraat Theatrale Maakprocessen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht schreef Anne Karin ten Bosch dit essay over het ontwerpen voor theater. Centaal staat het ontwerpproces en de mogelijke functies van het ontwerp in een voorstelling.

“Wil jij mijn decor ontwerpen?”
Deze vraag markeert het begin van een hele reeks vragen. Allereerst die aan de uitnodiging zelf. Waarom vraag je mij? Wat wil je gaan maken? Wanneer? Heb je al geld? Voor welke speelplekken? Onder welke omstandigheden gaan we werken? Et cetera. Maar vervolgens aan het ontwerp en de ontwerper zelf. Waarom moet er een decor ontworpen worden? Wat is een goed ontwerp voor deze productie? Welke vragen stelt de ontwerper aan zichzelf? Hoe typerend zijn ze voor deze ontwerper? Hoe komt de ontwerper tot een ontwerp? Er zijn vooralsnog veel vragen, maar er blijkt een beperkt begrippenapparaat om
ruimtelijke ontwerpen en ontwerpprocessen te bespreken. Regelmatig hoor je binnen het theater de tekst ‘het werkt’. Die twee woorden zeggen niets over het uiterlijk van het ontwerp, maar raken mijns inziens een belangrijke kern:
een theaterontwerp kan ‘werken’. (download PDF om verder te lezen)

image \"Wil jij mijn decor ontwerpen?\"
Concept & ontwerp: Tangerine, Rotterdam - Technische realisatie: Yuna Internetontwerp