Zoeken naar scherp-zinnige kritiek op scenografie in Nederland

Scenografie en de scenograaf (of het scenografisch team), verantwoordelijk voor de visuele organisatie van de scene, kunnen veel meer betekenen binnen en buiten het theater. De reflectie op dit wezenlijke deel van de theatervoorstellingen is in Nederland ondermaats. Het 'decor' wordt doorgaans beoordeeld op uiterlijk en zelden op functioneren. Over de vele manieren waarop de 'opgevoerde ruimte' verweven is met 'tijd' en met de andere media kan veel meer gezegd worden. Daarin zit wat mij betreft de kracht, het plezier en de kwaliteit van de scenografie. Er wordt nog altijd, haast angstig, vastgehouden aan de idee dat de regisseur 'alles' verzint, tegelijkertijd zijn er weinig regisseurs/makers (m/v) met visueel interessante ideeën.

In de komende jaren hoop ik de kritiek mee te ontwikkelen naar een interessanter niveau. Het artikel 'Wil jij mijn decor ontwerpen' geeft beginnende studenten een eerste overzicht van mogelijke functies van de theatrale ruimte. De op deze sites geplaatste artikelen kunnen gebruikt worden door studenten. In scripties en werkstukken verwacht ik bronvermelding; duidelijk mijn naam, de titel en het jaartal van het artikel vermelden. Graag ontvang ik vervolgens via mijn mailadres een kopie van jouw stuk. Publicatie van (delen van) artikelen alleen na overleg en toestemming.

image \"Wil jij mijn decor ontwerpen?\"
Concept & ontwerp: Tangerine, Rotterdam - Technische realisatie: Yuna Internetontwerp